Ngon tô thứ 5mự 4/03/2021

 

Ưởi Xuân púk phắc pẹk thu kỷ xíp triệu ngơn

 

          Ưởi Đặng Thị Xuân tô, chơ hính tánh hươn la dảo, kinh tế pọ lai dạk cha, dệt dượn toi luông cáu ké, chăm va khó mo chóng hanh dệt dượn hák va cặt cung cứ chắp lẳm chua hươn ưởi cánh dan bản pi nị pày pi naư. Căm quyết khảm khói xìa ứt dák cặt cung, lài cưn chau lo sáo luông dệt dượn kinh tế, mưa khọe ưởi xô cắp lụk phua púk co mák mặn hậu cánh púk hảu tong bản hák va lang đì kinh tế báu đảy to đàư, ca con báu đảy to đàư. Pi 2018, hên co phắc chọp khọ cắp đin đon, ưởi pọm cắp tay hươn cọ nhại pày púk phắc pẹk, tiêng an pẹk sàư căm kin. Ưởi Xuân hảu hụ; mưa khọe, ưởi púk dáo păn nưng co phắc pảu, súp lơ, su hào nẳng 2.500 thứa môn đin. Chu cốc khọe thu khài ók chợ lạt đảy lài côn mặc xự. Hên đảy lang đì té luông púk phắc, ưởi cọ chôm hặp lài lớp tập huấn đảy huyện, xã tổ chức, pày dam bấng le, ép học cài pặp sừ, báo ma tang luông púk phắc pẹk chọp cắp địa phương:

          “Lằng chơ pày tập huấn ma khỏi tẳng cốc sáư vịa púk phắc. Cốc khọe cận xia nhả pẹk sàư, dệt đin, ố khún, bán phòn vạy hảu phắc báu chuốp nau. Chự phong bổng manh hư chảu xủ dà sinh học vạy bao. Cón chơ tắt củ dáo 10 mự chảu dặng báu bao dà vạy nhẳn pao phặc đảy tiêng àn.”

          Toi ưởi Xuân, chơ púk phắc cận khâng dệt đin, hảu đin bồng, xia nhả pẹk, dón xia bổng manh cắt hại co phắc. Phân lài xủ khún lang ố cạt kiên cắp dà tứm khún NPK, khún đạm vạy phắc pống văn, chăn, báu bao dà pảy chự co púk bồng hảu phắc, xủ dà sinh học vạy hảu phắc pẹk sàư. Pưa lăm đù men toi kỹ thuật xương nặn năng suất, chất lượng phắc khòng hươn ưởi nhương mự nhương xùng, báu chư hịa khài nẳng địa phương lạ lẹo nhăng đảy khôn pày khài nẳng pưng thanh phố nháư xương Ha Nội, siêu thị BigC...Pi nưng 3 chu, xị xìa ngơn dom sáư, chua hươn ưởi hạng pi thu đảy dáo 70 triệu mằn té khài phắc, cạt kiên cắp vịa tảnh liệng cáy, puông kin luông dú khòng chua hươn ưởi nhương mự nhương ím poi xưa. Lụk tảu đảy ép học, sự đảy lài chương xủ khòng dống chuông hong vịa dệt dượn hảu hươn dảo.

          Luông púk phắc khòng ưởi báu xuấn to tạk mi ngơn xủ dống tẹt tiêng hảu hươn dảo, lẹo nhăng lỏ bón ép học kinh nghiệm khòng lài chua hươn ứn cuông bản. Ai Bàn Văn Thành, nẳng bản Suối Lin hảu hụ:

          “ Hên đảy luông púk phắc khòng chua hươn ưởi Xuân đảy lang đì, khỏi cọ pày ép học kinh nghiệm púk cánh lăm đù. Đảy ưởi Xuân chík bók, khỏi cọ dệt toi vạy lăng nị chua hươn chảu cọ mi ngơn xủ dống tẹt tiêng.”

          Nhẳn danh ma tang luông púk phắc pẹk sàư khòng ưởi Xuân, lung Bàn Văn Liềm, Bí thư chi bộ bản Suối Lìn hảu hụ: luông púk phắc tiêng an khòng ưởi Xuân cọ nhẳn danh lang đi khòng luông dệt nị. Phắc đảy lài côn xủ mặc sự, lưn xưa lỏ pưng chợ lạt tặt pun ma tang chất lượng xùng:

 “ Luông púk phắc khòng ưởi Đặng Thị Xuân pi chọm cài ma púk đảy 3 chu phắc, mi tàng ngơn thủ đảy xùng cánh tẹt tiêng. Ặn lỏ luông dệt đảy lang đì cánh pên khày quảng pày lài bón. Dan pày nả, xum khỏi xứp tam chiên páo hảu po me dân bản nhại chiên luông dệt dượn púk bồng chọp cắp khù mi khòng địa phương, cuông nặn mi co phắc, co hòm, vạy nho xùng năng suất, mả khày kinh tế chua hươn, hôm phân nho xùng puông kin luông dú khòng pi nọng.”

          Vạu ma tang chảu, ưởi Đặng Thị Xuân hảu hụ chi xứp tam khày quảng ta đin púk phắc khửn 4 păn thứa môn vạy tứm ten ca con dệt dượn. Chăm va máư má hák va luông dệt nị cọ hôm phân khày ók luông dệt máư cuông vịa dệt dượn nông nghiệp dệt ók chương hang, xong ma tạk mi chương hang nông nghiệp pẹk sàư nẳng địa phương./.

 

                                                                   Triệu Biên - Hạnh dịch 
HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan