Ngon tô thứ 4 mự 3/3/2021

Nhần viền ỳ tế bản nẳng Sờn Là chóng hanh pưa pặc hanh khòng pi nọng bản khuống

 

Ưởi Lo Thị Lan, nhần viền ỳ tế bản Hôm, xã Chiêng Cọ, thanh phố Sờn Là pọm cắp pưng nhần viền ỳ tế ứn cuồng pưng mự nị cọ lông pày tựng hươn, pọ nả tựng côn vạy chiên páo ma tang nả vịa chự phong dịch bệnh cô vít 19. Ưởi Lan hẳư hụ, pì 2000, lằng chơ ép lẹo lớp Sơ cấp y tế thôn bản khoá cốc khoẹ khòng tỉnh Sờn Là, ưởi cọ táo ma bản Hôm vạy dệt nả vịa ỳ tế bản té nặn ma họt khay.

Bản Hôm mi cài 300 chua hươn dần, cắp cài 1.400 hùa côn. Chi áo họt 20 pì dệt ỳ tế bản, ưởi cọ báu chứ lọn to đằư tưa chảu cọ pày họt tựng hươn, pọ nả tựng côn vạy chiên páo, bók xòn cánh lăm đù pặc hanh hẳư côn dần. Cắp ưởi, quam tô nưng ưởi báu mi chơ đằư lưm xìa đảy ặn lỏ tưa nưng mi ưởi nọng nọng ók lụk khà phép nẳng hươn, ngày lằng chơ nhẳn đảy nang quam, ưởi cọ văn phạo nhang tìn cài 3 cày số tang pu cuồng tênh cưn, lợp tăn họt hươn ưởi nọng nị cấp cứu cánh tỏn đảy e nọi nưng nẳng hươn, nhăng e nọi nưng mắư đàng dú cuồng pùm báu mi xương àu ók đảy, đảy chiên khửn mưa hươn dà tuyến tênh, bùn đì lằng nặn cá 3 me lụk cọ tiêng àn:

 “Té nặn cọ cọ pồng chằư chiên páo, niếu chưa pưng ưởi nọng phủ nhinh cuồng pùn tuổi dú pa, cón chơ hền nả đảy pày khám toi ky, kiểm trà pặc hanh, đảy pày ók sình e nọi nẳng cờ sở ỳ tế vạy đảy lăm đù pặc hanh cánh nhẳn pao tiêng àn”.

Chơ dịch bệnh cô vít 19 cướt xình ók lài khù họn hưn, chủm mú ỳ tế bản cọ chính lỏ pưng côn choi hẳư pi nọng hụ đảy pưng nang quam, cọ xương chịk bók pưng luông pùn chự phong dịch bệnh. Khay nị ma họt Chiêng Cọ, côn dần té bản bản lắc ma báu cọ pưng bản dú càng òng xã, phằư cọ pọm tư phải pảy xốp pảy lằng tục po chơ pảy họt pưng bón tóp hôm lài côn cánh chấp năm xư mình pưng luông pùn chự phong dịch bệnh cọ đảy chiên páo. Ai Tòng Văn Đoàn, nhần viền ỳ tế bản Ngoại, xã Chiêng Cọ, thanh phố Sờn Là hẳư hụ:

 “Chơ chảu va cắp côn dần hư mi côn cọ hụ, mi côn hư va hịa báu mi dịch. Hák va dịch bệnh nị lỏ xút ti hiểm hại xương nặn chảu pảy chiên páo hẳư côn dần hư côn dần cọ hụ ma tang luông hiểm hại khòng dịch bệnh nị cánh hụ luông chự phong”.

Chóng hanh sẳư chằm phổng lô vạy chiên páo, bók xòn luông lăm đù pặc hanh hẳư côn dần, chôm hặp chấp năm pưng vịa dệt chuyền mồn ma tang ỳ tế cờ sở xương luông sờ cứu, cấp cứu mưa khọe, chôm hặp pưng chương trình ỳ tế phén mương… chủm mú nhần viên ỳ tế bản cọ hôm phân nhắư luồng sắư vịa piến thái luông ngắm vịa dệt cánh luông pảy chự pặc hanh, chự phong dịch bệnh khòng côn dần cánh pi nọng lâng đảy côn dần quý panh. Ưởi Lo Thị Xuân, côn dần dú nẳng bản Hôm, xã Chiêng Cọ va:

 “Đảy luông pồng chằư cánh chịk bók khòng tang ỳ tế hư chảu cọ àu lụk pày tiềm phong tục po hạng bườn, cuồng dan dịch bệnh đàng cướt xình ók xương nị lỏ chảu đảy tư phải pảy xốp pảy lằng, xủ nặm khả manh bệnh vạy suối mư,.. Cài nặn chảu hền pặc hanh khòng tay hươn cọ đảy nhẳn pao báu chau lò lài ma tang dịch bệnh”.

Lung Ca Vằn Hoà, Phó Chủ tịch UBND xã Chiêng Cọ, thanh phố Sờn Là hẳư hụ: pưa luông mết chằư mết hanh, trách nhiệm khòng chủm mú nhần viền ỳ tế bản, lẹo khay nị nả vịa hák dàu dà bệnh nẳng hươn toi luông xền phon khòng côn dần nẳng Chiêng Cọ cọ dón lông lài. Chơ chếp hại xảy nào, pi nọng cọ hụ xáo hà chủm mú y, bác sỹ nẳng pưng Trùng tầm ỳ  tế cánh hươn dà vạy đảy khám cánh dàu dà:

 “Xương té dan cón, đàng pọ dạk cha ma tang cốc ngươn xính khòng, xè pày ma, hák va cắp luông cóp hôm khòng chủm mú ỳ tế bản hư khỏi hền chủm mú ỳ tế bản cọ báu xương đằư đút thiếu đảy cuồng bản mương, lưn xưa lỏ nẳng phổng bản na vạy choi dừa cánh lăm đù pặc hanh mưa khoẹ hẳư côn dần nẳng cuồng phổng”.

Chăm va vịa dệt cọ nắc nưới, lài khù dạk cha, ngơn choi dừa hư đảy to lệch nọi, hák va pưng nhần viền ỳ tế bản nẳng xã Chiêng Cọ cọ đàng hạng mự sẳư chằm cờ sở vạy chiên páo, niếu chưa côn dần chấp năm pưng chính sách ma tang ỳ tế. Cắp pi nọng, khù muôn hòm nhắư nhất lỏ pi nọng khòng chảu phằư cọ đảy lăm đù pặc hanh đì nhất, vạy pọm cằn tẳng tánh bản mương hươn quề nhương mự nhương ím po nò pọm./.

Trấn Long – Thành dịch

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan