Ngon tô thứ 3 mự 12/1/2021

Luông chự phong nào cưm hẳư tồ mù

Đối cắp pưng mù, vạy khâng mi po hăm kìn cánh chự phong nào cưm, pảy chự tiêng àn cuồng pưng mự nào cưm hại hức, côn tảnh liệng cận chấp năm san luông pùn xương lằng:

1. Cọk bâng: Đảy tọn tăm pẹk sằư hạng mự, báu vạy khỉ khún, nặm uối tun dú cuồng cọk bâng; pảy chè cọk bâng hẳu đì, báu vạy hẳư lôm tỏng lưn xưa lỏ chơ tênh cưn; dệt bón hẳư tồ mù hỏ đối cắp tồ mù nọi đàng toi me. Báu suối tao cọk bâng báu cọ áp hẳư pưng mù cuồng pưng mự phạ nào cưm hại hức, nhiệt độ cỏng 12 độ C.

2.Hẳư tồ mù kìn nặm pẹk, tứm ten pưng chất Vi ta min tổng hợp, men tiêu hoá quá sắư chương kìn toi luông chịk bók hẳư tang nọk phùng chương hang. Hăm kìn đảy mi tục po chất, po ím đối cắp tựng lan mù.

3. Toi dan bao dà khả manh bệnh, xủ pưng tàng dà hoá chất xương: Vi kon, Han-i-ô-đin, Ben-cô-sít, phòn bột…

4. Chấp năm tiềm phong tục po pưng tàng vắc xin hẳư pưng mù xương: Dịch bệnh mù pền ha, bệnh xốp pưới kíp tìn con. Chơ hụ hền pưng mù pền pưng tàng bệnh nị hư báu đảy khả chua, báu xỉm mù tài pày lạ lôm, lẹo đảy tống páo ngày hẳư chủm mú thú ỳ vạy àu mẫu xét nghiệm. Xòng ma chấp năm pưng luông pùn kẻ khày toi luông chịk bók khòng ngành mi chức quyên vạy dón xìa luông pét pan khòng dịch bệnh./.

KT – Thành dịch

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan