Bài thứ 5-4/3/2021

Lâm Đồng púc pua chự phong phay mảy pá cuồng mua khồ

          Té cón chiềng chiên lang ma họt khạy, phổng pá mạy hịnh mi xương chí chuốp phay mảy ngai liệp xểm tang luồng 27C pày cài pưng xã Đạ Sar, Đạ Nhim, Đạ Chais, khòng huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng lâng đảy bàn quản lý pảy chự pá hùa nặm hùa bó Đa Nhim cánh pưng chua hươn nhẳn khoán quản lý pảy chự hẳư côn chực nẳng pưng bón các cành, tổ chức tuận tra lâng chơ vạy hụ hền lợp tăn chơ mi phay mảy pá cướt sình ók. Lung Hà Dinh, chựa côn K’ho, chua hươn nhẳn quản lý pảy chự pá nẳng xã Đạ Sar hẳư hụ: Pưa nẳng phổng nị dú tó đèn cắp thành phố Đà Lạt, mi lài bón ma ỉn dàm bấng le cánh trạm dặng nẳng cỏng hôm pá, hạng mự mi lài côn khảu ók cuồng pá xương nặn pák mi xương chí chuốp phảy pưa pi nọng đằng phay, chơ chúp cuôn xỉm xắư pá. Vạy dệt đì nả vịa chự phong phay mảy, chu côn đảy giào nả vịa lâng chơ tuận tra, phạng phong:

           “ Trạm mi kế hoạch tánh ók tổ vạy pằn vịa hẳư chu côn pày trực. Va hụ hền ók phay mảy hư xum khỏi báo ngày hẳư trạm, trạm chí văn phạop báo hẳư bàn quản lý pá vạy tọp hôm chủm mú đắp phay lợp tăn”.

          Nẳng tỉnh Lâm Đồng phạ đàng đét họn, khắư khồ, pưa xương nặn báu chư hịa Bàn quản lý pá chự phong hùa nặm hùa bó Đa Nhim  cánh pưng đơn vị chảu pá ứn cuồng tỉnh pọm khâng chằư chấp năm luông pùn chự phong phay mảy pá.

          Nẳng pá mạy hịnh men tiểu khù 267B, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, Bàn quản lý pá pảy chự hùa nặm hùa bó Đại Ninh lâng hẳư côn chực cá vên cá cưn . Toi lung Vương Anh Dũng, Trưởng phọng quản lý kỹ thuật pảy chự pá, Bàn quản lý pá chự phong hùa nặm hùa bó Đại Ninh, pák nẳng nỉ cọ dú chằm cắp phổng dệt dượn, kìn dú khòng côn dần xương nặn pá cọ mi xương chí chuốp phay mảy ngai. Pưa xương nặn pưng luông pùn chự phong cọ đảy đơn vị pồng chằư chấp năm ngày té chạu:

           “ Đơn vị chảu pá pồng chằư đù đì họt vịa uồn pa, lăm le pưng bón cốc chính vạy lợp tăn chiên cán bộ kiểm lâm mi nả nẳng pưng địa phường họn hưn chơ mi phay mảy pá cướt sình ók”.

          Toi lung Nguyễn Khang Thiên, Chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh lâm Đồng, mua khồ pì cài, tỉnh Lâm Đồng cướt sình ók 8 chu phay mảy pá, phân lài lỏ pảy pá nhả xương nặn tà đìn pá cọ báu chuốp siệt hại lài. Hák va cắp luông pùn báu đảy đù ngai, xương nặn pưng luông pùn chự phong phay mảy pá cọ đảy pưng đơn vị chấp năm ngày té hùa mua khồ:

           “ Xum khỏi tủm pua uồn pa pưng hạt kiểm lâm, đội kiểm lâm cơ động, pưng phọng chuyên môn, pưng chảu pá púc pua nả vịa quản lý pảy chự pá, chự phong phay mảy pá. Cuồng nặn, pồng chằư họt nả vịa chiên páo, xỏn hôm xắư pưng bón mi lài pá vạy chự phong phay mảy pá đảy lang đì”.

 

VOV Tây Nguyên -Huyền dịch

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan