VOV4.VN - Những ngày này, trên khắp các thôn bản tới trung tâm các tỉnh miền núi vùng cao, muôn trái tim hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với niềm tin son sắt và kỳ vọng vào một kỳ Đại hội thành công rực rỡ. (Chương trình Đại Gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 29/1/2021)


Cờ, hoa được trang hoàng khắp đường làng, ngõ xóm. Ảnh: vtv.vn

Thu Hòa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao