VOV4.VN - Đến với mỗi buôn làng của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, hẳn bạn sẽ không khó để bắt gặp những ghè rượu. Chúng có mặt trong tất cả các ngày lễ, dịp vui của gia đình, cộng đồng. (Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam ngày 24/11/2021)

Rượu ghè trong nghi lễ lên nhà mới của người Ba na làng K'giang, xã Kông Lơng Khơng, K'bang, Gia Lai

Hải Phong/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao