VOV4.VN - Từ xa xưa, khi chưa có những cách bảo quản đồ ăn như ngày nay, đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều sáng tạo để thích nghi với từng địa vực cư trú, cũng như đảm bảo cho sự sinh tồn lâu dài của mình. (Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam ngày 24/11/2021)

Dùng nhiệt của nắng bảo quản măng

Lâm Thanh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao