VOV4.VN - Trong nhà sàn người Mường, việc bố trí bếp nấu được người Mường hết sức chú trọng. Đây được coi như “linh hồn” của nếp nhà. (Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam ngày 18/11/2020)


Nhà sàn Mường. Ảnh: kienviet.net

Giàng Seo Pùa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao