VOV4.VN - Người Cor tổ chức Lễ hội hiến trâu khi gia đình hoặc cả làng làm ăn khấm khá, được mùa, khi mừng nhà mới hoặc di dời làng đến nơi ở mới, hay khi làng có nhiều người ốm đau dịch bệnh, mục đích để cảm tạ các vị thần. (Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam ngày 18/9/2022)

Điệu múa cà đáo của người Cor

Giàng Seo Pùa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao