VOV4.VN - Soọng cô là làn điệu dân ca đối đáp của dân tộc Sán Dìu. Tháng 3/2019, soọng cô của người Sán dìu ở các huyện Lập Thạch, Tam Đảo, Bình Xuyên và thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Cho đến nay làn điệu soọng cô vẫn hòa quyện trong nếp sống của người dân nơi đây. (Chương trình Đại gia đình ngày 16/2/2021)

Một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ soọng cô xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo Vĩnh Phúc. Ảnh VP

Hải Huyền/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao