VOV4.VN - Theo lịch của người Pa cô, họ chỉ có 2 mùa trong năm đó là mùa nóng và mùa lạnh. Giữa các mùa còn có những ngày dành cho các nghi lễ tín ngưỡng nông nghiệp. Dựng vợ, gả chồng, làm nhà mới, làm ăn sản xuất... họ đều dựa vào lịch này. (Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam ngày 12/1/2022)

Làm nhà người Pa cô đều xem lịch, chọn ngày tốt. Nghi lễ vào nhà mới của người Pa cô cũng được chọn ngày đẹp

Lâm Thanh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao