VOV4.VN - Làng là đơn vị xã hội truyền thống duy nhất của đồng bào Ca dong, gồm nhiều nóc, có phạm vi đất đai riêng, ranh giới quy ước theo con suối, dòng sông, đỉnh núi. Tên làng sẽ đặt theo tên địa hình hoặc người đứng đầu làng. Điều đặc biệt là ở đó tình làng luôn gắn bó, đoàn kết, cố kết cộng đồng. (Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam ngày 10/6/2022)

Người Ca Dong có tính đoàn kết và cố kết cộng đồng. Ảnh KT

Hải Huyền/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao