VOV4.VN - Theo các nhà nghiên cứu, người dân tộc Chứt có 5 nhóm địa phương là: Sách, Mày, Rục, A Rem, Mã Liềng. Họ được xác định thuộc nhóm ngữ hệ Việt – Mường và chủ yếu sống ở miềng núi Bắc Trung bộ. Là 1 trong 16 dân tộc rất ít người ở Việt Nam, người Chứt có nhiều nét văn hóa khác biệt làm nên bản sắc.(Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam ngày 3/8/2022)

Người Chứt thuộc nhóm ngữ hệ Việt – Mường sống chủ yếu ở tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh. Ảnh KT

Hải Huyền/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao