VOV4.VN - Tại tỉnh Lào Cai, những năm qua, để thay đổi nhận thức của con em các dân tộc, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã có sự vào cuộc tích cực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 30/11/2020)

Cán bộ Hội Phụ nữ và Mặt trân Tổ quốc xã Hầu Thào vận động gia đình bà Sùng Thị Sú (thôn Thào Hồng Dến) không tổ chức cưới cho con khi chưa đủ tuổi kết hôn. Ảnh: L.Cai

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao