VOV4.VN - Việt Nam có 10 tỉnh với đường biên giới giáp Lào, trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân tại các tỉnh này được các ngành chức năng đặc biệt chú trọng. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 30/9/2020)


Ngày 23/9, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân tại địa bàn có chung đường biên giới với Lào. Ảnh: pbgdpl.moj.gov.vn

Hoàng Thái/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao