VOV4.VN - Dự án Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa 14. Sau kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 10. (Chuyên mục Biên giới xanh ngày 28/10/2020)

 Dự án Luật Biên phòng Việt Nam sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 10. Ảnh KT

Thu Hòa/VOV4

 

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao