VOV4.VN - Những ngày này, khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đang sôi nổi diễn ra thì ở các bản làng người La Hủ, mỗi người dân vẫn luôn hướng về Đại hội. Khắp bản trên bản dưới đều được bà con trang hoàng cờ hoa, đường quê phong quang sạch sẽ. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 28/1/2021)


Nhờ thực hiện đề án chuyển hóa địa bàn, đưa công an chính quy về cơ sở, đến nay người dân đã dần nhận thức, yên tâm sản xuất, một lòng theo Đảng, Bác Hồ. Ảnh: Khắc Kiên - CQTT Tây Bắc

Hoàng Bảo Thái/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao