VOV4.VN - Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV là Kỳ họp quan trọng gần cuối nhiệm kỳ, trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quốc hội sẽ xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng còn lại trong chương trình công tác của cả nhiệm kỳ. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 26/10/2020)

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV là dịp để nhìn nhận lại

những vấn đề mà Quốc hội đã khẳng định với cử tri. Ảnh KT

Thu Hòa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao