VOV4.VN - Việc phát triển đào tạo đội ngũ cán bộ người DTTS còn góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội miền núi, vùng biên giới. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 25/11/2020)


Cán bộ người DTTS trao đổi về công tác dân tộc tại Đại hội Đại biểu các DTTS TP. Hà Nội lần thứ III, năm 2019. Ảnh: baodantoc.vn

Thu Hòa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao