VOV4.VN - Trước hết, người dân phải biết gìn giữ, khơi dậy những nét văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế du lịch. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 24/11/2020)

Điệu múa truyền thống của những cô gái Hà nhì hoa ở Ka Lăng, Mường Tè, Lai Châu tại Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam hút khách.

Giàng Seo Pùa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao