VOV4.VN - Cháu Lò Thị Dơn, người Thái ở bản Cá, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Từ khi sinh ra, cháu đã không có hậu môn. Nay cháu đã lớn rất cần được phẫu thuật để không khỏi tự ti trước bạn bè hay khó khăn trong sinh hoạt. (Chương trình Kết nối 54 ngày 20/8/2022)

Cháu Lò Thị Dơn cần tiền phẫu thuật tái tạo hậu môn.

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao