VOV4.VN. Hiện nay, tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, nhiều chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp giữa nông dân và doanh nghiệp đã được hình thành. Mối liên kết này đã và đang góp phần nâng cao thu nhập cho người dân từ khâu sản xuất cho đến thu hoạch, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 24/6/2022 )

Nhiều chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp giữa nông dân

và doanh nghiệp đã giúp nâng cao thu nhập cho người dân. Ảnh KT

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao