VOV4.VN -Những năm gần đây, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc có chiều hướng giảm. Có được kết quả này, một phần quan trọng là nhờ các mô hình điểm và mô hình chuyên đề của các tổ hội như phụ nữ, thanh niên.(Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 23/6/20222)

Nhiều mô hình can thiệp của phụ nữ, thanh niên

giúp giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Ảnh KT

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao