VOV4.VN - Dự án “Tăng cường khả năng phục hồi và thích ứng của Phụ nữ dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông” là dự án xác định được những khó khăn, vướng mắc của các tổ nhóm, doanh nghiệp địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19. Qua đó rút ra được các bài học thực tiễn tốt cho các tổ nhóm, doanh nghiệp địa phương. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 22/10/2020)

Dự án sẽ giúp cho chị em đồng bào DTTS vượt qua đại dịch covid 19. Ảnh VOV

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao