VOV4.VN - Ở khu vực miền núi vốn còn nhiều khó khăn, các tổ chức tín dụng đã và đang đồng hành, cùng chia sẻ khó khăn với người dân, với các hợp tác xã và các doanh nghiệp, nhất là khi dịch Covid 19 có những diễn biến phức tạp. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 22/9/2020)


Nguồn vốn chính sách giúp người dân vùng miền núi phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững. Ảnh: phunuvietnam.vn

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao