VOV4.VN - Số liệu thống kê cho thấy, Việt Nam đứng trong top 10 nước sử dụng amiăng trắng nhiều nhất trên thế giới, với khoảng 65.000-70.000 tấn amiăng trắng/năm (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 21/12/2020)

Amiăng trắng và những  tác hại không nhỏ với môi trường. Ảnh KT

Thu Hòa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao