VOV4.VN - Những ngày này, cán bộ đảng viên và nhân dân cả nước đang hướng về Đại hội, đặt trọn niềm tin và kỳ vọng về những định hướng tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 21/1/2021)


Cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh Điện Biên hăng hái thi đua, lao động sản xuất hướng về Đại hội. Ảnh: dienbientv.vn

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao