VOV4.VN - Tại kỳ họp này, nhiều nội dung được đông đảo cử tri quan tâm, trong đó có những vấn đề được Quốc hội lựa chọn làm nội dung chất vấn là “trúng và đúng”, vừa có tính thời sự, cấp bách trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài, trong đó có sự tham gia đóng góp ý kiến của các ĐBQH vùng đồng bào DTTS, vùng miền núi khó khăn. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 20/6/2022)

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB Dân tộc Hầu A Lềnh

thăm và tăng quà cho đồng bào dân tộc ở Nghệ An. Ảnh KT

Thu Hòa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao