VOV4.VN - Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đã được các tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số triển khai sâu rộng trong vài năm gần đây. Không ít chương trình, đề án khuyến khích phát triển dịch vụ kinh doanh dựa vào đặc thù lợi thế địa phương đã được chú trọng. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 18/2/2021)

Tại ngày hội Khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2020 có 10 gian hàng với trên 100 sản phẩm

từ các dự án khởi nghiệp được trưng bày. Ảnh: Minh Đảm.

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao