VOV4.VN - Trong Tuần Đại đoàn kết năm nay, ngoài cộng đồng 16 dân tộc đang sinh sống hằng ngày tại Làng văn hóa, còn có thêm khoảng 200 nghệ nhân dân tộc thuộc nhiều tỉnh thành về tham gia sự kiện. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 17/11/2020)


Đồng bào dân tộc tại Làng văn hóa. Ảnh Làng Văn hóa

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao