VOV4.VN - Thời gian này, một quần thể làng du lịch cộng đồng văn hóa dân tộc Dao sắp được hoàn thành tại thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn, Ba Chẽ, Quảng Ninh với điểm nhấn chính là đền thờ Bàn Vương. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 17/9/2020)

Huyện Ba Chẽ đầu tư kinh phí tôn tạo miếu Bàn Vương, thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn. Ảnh: baoquangninh.com.vn

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao