VOV4.VN - Thời gian qua, Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đã triển khai rộng khắp trên cả nước và đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về những hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 16/6/2022)

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền đã giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Ảnh KT

Hoàng Thái/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao