VOV4.VN - Một nhóm sinh viên đến từ nhiều trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên, Full Bright, RMIT, Arena Multimedia và HUFLIT đã nung nấu ý tưởng làm sống lại hoa văn các dân tộc bằng cách xây dựng dự án bảo tồn các hoa văn thổ cẩm với tên gọi Ethnicity. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 15/9/2020)


Ethnicity là một dự án phi lợi nhuận bảo tồn di sản văn hóa – họa tiết hoa văn thổ cẩm của các Dân tộc Thiểu Số Việt Nam, được lên ý tưởng vào cuối năm 2018 do một trong 10 lãnh đạo trẻ của quỹ Obama (Obama Foudation) và hoạt động mạnh mẽ từ tháng 3 năm 2020. Nguồn: idesign.vn

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao