VOV4.VN - Sau 5 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, đời sống kinh tế xã hội của người dân ở nhiều địa phương có sự thay đổi rõ nét, đặc biệt là ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 14/12/2020)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chi đạo hội nghị trực tuyến

công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao