VOV4.VN - Thu hút, phát triển đội ngũ giáo viên người dân tộc thiểu số là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đặt ra đối với ngành giáo dục nhằm rút ngắn khoảng cách trong giáo dục giữa miền núi và miền xuôi, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam trong thời kỳ mới. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 14/1/2022).

Cô giáo Ksor H' Nhiêm (giữa) cùng phụ huynh học sinh làm đồ chơi để dạy trẻ. Ảnh: Nguyễn Thảo

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao