VOV4.VN - Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong 5 năm qua, trên cả nước đã có nhiều phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được phát động triển khai và đạt được nhiều kết quả quan trọng, trở thành động lực cho phát triển kinh tế xã hội. (Chương trình Dân tộc và phát triển 10/12/2020)

Đại hội thi đua yêu nước lần X có sự tham dự của hơn 2000 đại biểu. Ảnh KT

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao