VOV4. VN - Sau hơn 2 năm triển khai, chương trình OCOP - mỗi xã phường một sản phẩm được xem như đòn bẩy mở ra cơ hội cho các địa phương khai thác nguồn tài nguyên bản địa, hỗ trợ các thành phần kinh tế chuẩn hóa sản phẩm, mang đến giá trị gia tăng cao, tăng thu nhập cho người dân ở vùng nông thôn. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 10/11/2020)


Giới thiệu sản phẩm OCOP Bắc Kạn. Ảnh: thuonghieusanpham.vn

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao