VOV4.VN - Một trong những giải pháp quan trọng để giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết chính là công tác giáo dục và tuyên truyền. Bên cạnh việc đưa vào giáo dục trong nhà trường phổ thông, thì việc thành lập tổ tư vấn tại thôn bản, khu dân cư, cũng là cách làm đã và đang phát huy hiệu quả. (Chương trình Dân tộc và phát triển 8/12/2020)

Tuyên truyền đóng vai trò quan trọng để giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Ảnh KT

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao