VOV4.VN - Mặc dù tỉ lệ hôn nhân cận huyết thống giảm nhiều trong những năm qua, nhưng vẫn chưa đạt do với mục tiêu chung của Đề án 498 là “phấn đấu đến năm 2025 cơ bản ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” . (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 8/12/2020)

Nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết giảm nhưng chưa đáng kể. Ảnh KT

Hải Huyền/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao