VOV4.VN - Những năm gần đây, nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao đời sống vật chất. Đặc biệt hơn, các dự án vay vốn của quỹ hỗ trợ nông dân đã có những chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong đầu tư thâm canh, liên kết sản xuất cũng như tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 8/10/2020)

Nhiều mô hình trổng cây ăn quả hưởng lợi từ quỹ hỗ trợ nông dân. Ảnh KT

Văn Hải/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao