VOV4.VN - Ở khu vực miền núi, vùng dân tộc thiểu số, do điều kiện vận tải khó khăn, quy mô sản xuất manh mún, đầu ra thiếu ổn định thì giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao đang thực sự gây khó cho bà con nông dân. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 7/6/2022)

Giá vật tư nông nghiệp tăng cao ảnh hưởng rất lớn tới người nông dân. Ảnh KT

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao