VOV4.VN - Tuần làm việc đầu tiên của Quốc hội thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri cả nước với những vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống người dân. Trong đó, đồng bào các dân tộc thiểu số đặc biệt quan tâm đến quản lý giá các yếu tố đầu vào cho sản xuất và tháo gỡ các điểm nghẽn trong cơ chế, chính sách. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 6/6/2022)

Đồng bào các dân tộc thiểu số đặc biệt quan tâm đến quản lý giá

các yếu tố đầu vào cho sản xuất. Ảnh KT

Thu Hòa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao