VOV4.VN - Với đồng bào các dân tộc vùng cao, một trong những vấn đề được người dân hết sức quan tâm là những sách lược của Đảng về phát triển vùng miền núi, vùng cao và vùng DTTS, đặc biệt là đưa ra những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để nâng cao đời sống người dân. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 4/2/2021)

Nghị quyết của Đảng thay đổi đời sống kinh tế vùng dân tộc thiểu số. Ảnh KT

Hải Huyền/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao