VOV4.VN - Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 diễn ra trong các ngày từ 3 đến 4/12 với gần 1600 đại biểu chính thức. Thông qua đại hội đã kết nối lan tỏa sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, dành được sự quan tâm sâu rộng của đồng bào các dân tộc trên mọi miền của đất nước, tạo bầu không khí phấn khởi trong cộng đồng các dân tộc. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 3/12/2020)

Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020

đại hội của tinh thần đoàn kết các dân tộc. Ảnh KT

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao