VOV4.VN - Hoạt động tư vấn, hỗ trợ pháp lý thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức của bà con, đồng thời đảm bào quyền của bà con trước hoạt động tố tụng. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 3/11/2020)


Các luật sư trợ giúp pháp lý cho người dân ở Yên Bái. Nguồn: dangcongsarn.vn

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao