VOV4.VN - Những năm gần đây, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống nhìn chung có giảm trên quy mô toàn quốc. Tuy vậy, ở vùng nông thôn miền núi, nơi có đông đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, tình trạng này vẫn còn khá nặng nề. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 2/6/2022)

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết vẫn có xu hướng tăng ở vùng dân tộc. Ảnh KT

Thu Hòa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao