VOV4.VN - Dự án thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn đã tạo ra bước chuyển căn bản trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các khu vực được thụ hưởng, tạo điều kiện cho người nghèo, người dân vùng sâu, vùng xa được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng tốt hơn ngay tại tuyến cơ sở. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 2/3/2021)


Lễ bàn giao bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn. Ảnh: suckhoedoisong.vn

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao