VOV4.VN - Ở các làng bản vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, già làng luôn giữ một vai trò quan trọng. Họ chính là cầu nối đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân. Đặc biệt trong công cuộc xây dựng nông thôn mới hay giữ gìn văn hóa truyền thống, già làng còn là đầu tàu gương mẫu, quy tụ sức dân, khởi nguồn cho mọi thành công. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 1/10/2020)

Già làng là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân. Ảnh KT

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao