VOV4.VN - Lễ Tạ ơn thần rừng của người Mạ ở huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng có thể tổ chức riêng tại gia đình, dòng họ hoặc cả bon làng. Đây là một nghi thức nông nghiệp độc đáo và đặc sắc, chứa đựng một giá trị nhân văn sâu sắc. (Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam ngày 19/9/2022).

Thầy cúng thực hiện nghi lễ. Ảnh: baodantoc.vn

Giàng Seo Pùa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao