VOV4.VN - Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn I (2015 - 2020)” trong cả nước đã đạt nhiều kết quả, góp phần nâng cao nhận thức của người dân vùng DTTS trong việc thực hiện các quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình. Qua đó, tạo được sự đồng thuận trong cộng đồng và giảm thiểu được tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 9/6/2022)

Nhiều sáng kiến giúp giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Ảnh KT

Thu Hòa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao